Поредно наше важно участие на 9 май – ден на Европа и рожден ден на клуба за хора „Ха, за здраве“

   На 9 май – ден на Европа и рожден ден на нашия клуб „Ха, за здраве“, който става на 6 години, отново представихме града ни пред много гости, между които депутати, министри, областната и общинската управа, както и италиански и френски представители на приятелски на Троян градове.             След изявата на градския площад, концертния ни състав […]

more... »

сб, май 21 2011 » Новини » No Comments

Споделихме 6-годишнината на клуба в Ловеч

С голям купон Клубът за народни хора в областния град отбеляза 6 години от своето начало. По традиция гости на тържеството бяха и наши представители. Веселбата се състоя в просторния ресторант „Ловеч“, където се събраха над 180 човека. Тук беше и клуб за хора от Стара Загора.

more... »

чт, май 5 2011 » Новини » No Comments

Великденски концерт в националното изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак 2011 г.

В деня на  един от най-големите християнски празници – Въз-кресение Христово – 24 април 2011 г. изне-сохме поредния спек-такъл в двора на изложението на худо-жествените занаяти и изкуствата в с. Орешак. 40-минутната програ-ма беше аплодирана от многобройната публи-ка. Стана традиция нашето участие в най-големите празници в с. Орешак и много успешното сътрудничество с управителя на изложбата […]

more... »

нд, май 1 2011 » Новини » No Comments