– Благотворителен концерт за децата от дома в с. Дълбок дол – гр. София 26 ноември 2010 г.