– Формации

Представителен концертен състав:
– 25 жени и мъже; репетиции – вторник от 18.00 ч. до 20.00 ч. и четвъртък от 18.00 ч. до 20.00 ч. – в залата за репетиции на ансамбъла /зад данъчното/ – Мартин Мочков.

Детска школа за народни танци „Траяна“:
I група деца /от 6 до 10 г. начинаещи/; репетиции – неделя от 10.00 ч. до 11.00 ч. в залата за репетиции на ансамбъла /зад данъчното/ – Васил Гърмолов
II група деца /от 6 до 10 г. напреднали/; репетиции – неделя от 11.00 ч. до 12.30 ч. в залата за репетиции на ансамбъла /зад данъчното/ – Васил Гърмолов

Клуб за фитнес чрез народни танци „Ха, за здраве”
– 100 жени и мъже; репетиции – понеделник от 17.30 ч. до 18.45 ч. – начинаещи; от 19.00 ч. до 20.15 ч. – напредмали и сряда от 17.30 ч. до 18.45 ч. – начинаещи; от 19.00 ч. до 20.15 ч. – напредмали – Мартин Мочков

Вокална формация „Накит”
Катя Ютерова
Мария Андреева
Снежана Петрова
репетиции – понеделник от 18.00 ч. до 20.00 ч. и сряда от 18.00 ч. до 20.00 ч. – Весела Марешка