Великденски концерт в националното изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак 2011 г.

В деня на  един от най-големите християнски празници – Въз-кресение Христово – 24 април 2011 г. изне-сохме поредния спек-такъл в двора на изложението на худо-жествените занаяти и изкуствата в с. Орешак. 40-минутната програ-ма беше аплодирана от многобройната публи-ка. Стана традиция нашето участие в най-големите празници в с. Орешак и много успешното сътрудничество с управителя на изложбата г-н Иван Чакъров.

нд, май 1 2011 » Новини

Login