– 27 Национална изложба на народните художествени занаяти с международно участие – Орешак 01-о5 май 2013 г.