– Фолклорен събор – Искри от миналото – Априлци 2010 г.