– Закриване на годината в „Ривърсайт“ с импровизиран концерт и почерпка на първа група деца – 21.06.2011 г.