– Ръководители

         Мирослав Христов Димитров
          Хореограф на ФА „Траяна”

                       Място и дата на раждане: България, гр.София – 22 октомври 1973 г.
                       Образование: 1992 г. – Държавно хореографско училище – София, артист – балетист.                     
2000 г. – Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, Музикален фолклор и хореография – хореограф – режисьор.
Работа по специалността: Над 27 години – 1994г. – 2002г. –  Ансамбъл на Строителни войски – София – сценично претворяване и популяризиране на фолклор – професионален танцьор. 2002г. – 2004г. – НУТИ – София – хореографско обучение в областта на танцовите изкуства – класическия балет, български народни танци и модерни танци – преподавател. 2002г. – 2004г. – ТА „МАЯКОВСКИ” – сценично претворяване и популяризиране на фолклор – главен художествен ръководител. 2003г. – 2004г. – „Макро Денс Фактори” – Истанбул – сценично претворяване и популяризиране на фолклор – хореограф – постановчик. 2000г. – 2020г. – Група ВАКАЛИ гр.София – сценично претворяване и популяризиране на фолклор – репетитор, перкусионист и танцьор. От 2018г. – ДАНПТ „ПИРИН” гр.Благоевград – сценично претворяване и популяризиране на фолклор – хореограф.
През 2020г. – ДАНПТ „ПИРИН” гр.Благоевград – сценично претворяване и популяризиране на фолклор – временно изпълняващ длъжността директор. Поставени спектакли с авторски танци и автентичен фолклор в Аржентина, Майорка и Дания, Сливен, Шумен, Перник и др. Работа с много самодейни и детски състави. От 01.02.2021 г. – ФА „ТРАЯНА“ гр.Троян – сценично претворяване и популяризиране на фолклор – хореограф.


       
Васил Ангелов Гърмолов
       Хореограф на ФА „Траяна”

Място и дата на раждане:
България, с. Крушовене, Ловешки окръг – 16 май 1959 г.
Образование: Висше в Институт за музикални и хореографски кадри гр. София – специалност «Български народни танци».
Работа по специалността: Над 32 години – от 1982 г. – хореограф на младежки танцов състав «Ловеч» от гр. Ловеч. От 2013 г. хореограф на детските състави към ФА „Траяна“ при НЧ „Наука-1870 г.“ – гр. Троян, като 2016-2018 г. ръководи и представителбия състав на ФА „Траяна“.

                Vesela
        Весела Георгиева Марешка
       Диригент на вокална формация „Накит”

Адрес: e-mail: [email protected]
Място и дата на раждане: България, гр. София – 06 юли 1975 г.
Образование: Висше в АМТИ гр. Пловдив – специалност Педагогика на обучението по музика, преподавател по пиано, солфеж и естетика.
Музикална педагогическа практика: Понастоящем – преподавател по музика в НУ „Христо Ботев” – гр. Троян, 5 години – преподавател по музика в СОУ „Васил Левски” – с. Черни Осъм, 4 г. корепетитор във ВС „Усмивка” при НЧ „Наука-1870 г.” – гр. Троян, от 2004 г. – ръководител на детски хор „Балканско ехо” при СОУ „Васил Левски” – с. Черни Осъм, от 2005 г. – диригент на дамски камерен хор при НЧ „Наука-1870 г.” – гр. Троян.