– Дарители

Община Троян
– Берко България ЕООД
– Винпром АД
СИС ЕООД
– Ира ЕООД
Сима ЕООД
– Ротари Клуб – Троян

Калинел ЕООД
в. Троян 21
в. Троянски глас
Оптиспринт ТВ
– Троянднес – интернет портал
– покойният Веселин Шошков – автор на логото на състава
– Военно формирование 24430
Галина Станева
Шивашко ателие – Камелия Колевска
–